دوره تربیت مربی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم

تربيت معلم  روخواني وروانخواني قرآن كريم

 اهداف دوره:

اهداف كلي:

1)    شناسايي نيروهاي مستعد و تربيت آنان جهت تدريس در دوره‌هاي آموزش قرائت قرآن كريم «سطوح 1و2» (روخواني- روانخواني قرآن و صحّت قرائت نماز) .

2)    روشمند نمودن و هماهنگ كردن آموزش روخواني و روان خواني قرآن كريم در سطح كشور و تعميم روشهاي بديع و انتقال مهارتهاي تدريس يكپارچه و نظام يافته قرائت قرآن در سطح كشور.

3)      تكميل حلقه‌هاي آموزشي در راستاي زمينه‌سازي و اجراي نظام جامع و هماهنگ آموزش قرآن‌كريم.

 

هدف رفتاري :

انتظار مي‌رود با برگزاري اين دوره دانش‌آموختگان ضمن تعمیق ارتباط خود با قرآن کریم، با فنون و روشهاي نوين، علمي و تخصّصي تدریس و آموزش روخواني و روان خواني قرآن‌كريم (قرائت 1 و 2) و با هدف جذب هرچه بيشتر مشتاقان فراگيري قرائت كلام وحي، آشنا شده و با همكاري سازمان دارالقرآن‌الكريم، نظامي يكپارچه و هماهنگ را درآموزش‌هاي عمومي قرائت قرآن كريم كشور به اجرا گذارند.

چكيده طرح :

طـي اجـراي طـرح و بـرگـزاري دوره‌هـاي مربـوطـه، علاقـمنـدان بـه مـعلّـمي و تـدريـس درس«روخـوانـي» و «روان خواني قرآن و صحّت قرائت نماز»پس از احراز شرايـط گزينـش، در« 56 جلسه آموزش حضوري» و«16 ساعت آموزش غير حضوري» شامل دروس: 1-  روش تدريـس روخواني و روان خواني 2- فنون معلمي و روانشناسي تربيتي 3- آموزش روش كارورزي« بخش خواني، كلمه خواني و روانخواني (قرائت تحقيق آموزشي) 4- اخلاق و تربيت اسلامي(اخلاق معلمي) 5-آشنايي با علوم قرآني  6-آشنايي با رسم و ضبط قرآن کریم  و‌  7- احكام عمومي و احكام قرآني شركت نموده پس از موفقيت در آزمونهاي پاياني،  ضمن اخذ گواهينامه تربيت معلّم روخواني و روانخواني قرآن كريم ، به عنوان معلّمان دوره‌هاي قرائت قرآن كريم (سطوح 1 و 2) در دارالقرآن‌الكريم استانها، مؤسسات قرآني و... به تدريس خواهند پرداخت.

 

مشخصات كلي دوره :

 

1-  نام دوره : تربيت معلّم روخواني و روانخواني قرآنكريم.

2-  مدت دوره :  56 جلسه آموزش(حضوري) و 16 ساعت آموزش غير حضوري

3-  مقطع زماني : در طول سال (طبق سهميه اعلام شده براي هر فصل و يا به صورت خودگردان و برنامه‌هاي استاني).

4-  پيـش‌نيـاز : 1- دارا بودن گواهي پايان دوره آموزش قرائت قرآن كريم(سطح4)«گرايش تحقيق يا تدوير(ترتيل مصطلح)» و آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن كريم(سطح2) يا قبولي در آزمونهاي ورودي معادل 2- قبولي در آزمون کتبی قواعد روخوانی و روانخوانی

5-  گستره طرح :

 سراسر كشور .

6-  مـحـل تشكيـل دوره :بـا توجـه بـه فشرده و يا عادی بودن دوره و متنـاسـب بـا تعـداد شـركت‌كننـدگـان در نظر گرفته مي‌شود. بديهي است كه اولويت با مؤسسات قرآني مردمي، مراكز تربيت معلّم ، مكانهاي فرهنگي، آموزشي و مذهبي خواهد بود.

7-   محتواي آموزشي :شامل دروس مندرج كه در ادامه خواهد آمد.

8-   مجري دوره : دارالقرآن الكريم ادارات كل تبليغات اسلامي استان به عنوان ناظر و مجـري اصلي و كليـه مؤسسات قرآني مردمي و دولتي به عنوان معين.

تذکر:دارالقرآن ادارات کل تبلیغات اسلامی نهایت تلاش خود را در واگذاری اجرای دوره­های آموزشی به مؤسسات قرآني مردمی خواهند نمود.

9-   شكل اجرا : در قالب دو بخش حضوري و غير حضوري.

10-  گروه هدف (مخاطبان) : حائزين شرايط پذيرش

11-  تعداد فراگيرانهر دوره : حداقل 15 و حداكثر 25 نفر  

توضیحات

**تعداد حداقل و حداكثر متعلمان، مربوط به دوره‌هاي سهميه‌اي است و در دوره‌هاي خودگردان رعايت تعداد حداقلي ضرورتي ندارد.

12-  تعـداد كلاسهـا : بر اساس سهميـه استـان. دوره‌های خودگردان مورد نیاز در طـول سال يـا فصـل، با در نظـر گرفتـن استقبـال عمومي برگزار مي‌شود.

13-  ارزش آموزشي : 128 ساعت آموزشي.

¯    داوطلب باید در پایان کلاس و با توجه به مدیریت زمانی صورت پذیرفته، فرصت لازم برای ارزیابی فراگیران از مباحث تدریس شده را داشته باشد تا امکان سنجش توفیقات کلاس در تحقق اهداف پیش بینی شده محقق گردد. ارزیابی های مستمر حین تدریس هم به سنجش توفیقات تدریس در لحظه به لحظه کلاس کمک نموده و داوطلب را برای انتخاب مرحله بعد یاری می کند. لذا پیش بینی و انجام آن از ارکان تدریس است.

 امتياز هريك از اين 4 بخش فوق  25/0 مي باشد.

تذكر: رعايت اين مؤلّفه­ها توسط داوطلبان محترم نبايد كليشه­اي و تصنّعي و با هدف كسبِ نمره باشد بلكه حالت طبيعي داوطلب و تدريس وي با رعايت شرايط ياد شده بايد ملموس باشد.

ممتحنين توجّه دارند كه ممكن است نمره دادن به صورت مورد به مورد و به ترتيب صورت نگيرد بلكه با ديدن چند دقيقه از آموزش داوطلب موارد بسياري در ارزشيابي مشخص شود. لذا با آماده بودن ذهن نسبت به مؤلّفه ها و تجربه، سرعت ارزيابي نيز بالا خواهد رفت. 

نحوه اعطاي مدرك به معلّمين تجربي روخواني و روانخواني

 

*** نحوه اعطاي مدرك به معلّمين تجربي روخواني و روانخواني

       باتوجّه به حضور معلمين باتجربه در حوزه روخواني و روانخواني  قرآن كريم در استانها، معاونت آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن‌الكريم اين امكان را فراهم نموده است تا اين افراد بدون حضور در كلاسهاي آموزشي دوره و بصورت غير‌حضوري، گواهينامه تربيت معلّم روخواني و روانخواني قرآن كريم را دريافت نمايند. اين ‌افراد در صورت قبولي در آزمونهاي ورودي ‌و پاياني موفّق‌ به دريافت گواهينامه مربوطه خواهند شد.

*** تعريف معلّم تجربي:

معلّم تجربي به شخصي اطلاق مي‌گردد كه :

الف: داراي هشت سال سابقه  مستند تدريس در زمينه روخواني و روانخواني باشد .

ب: سوابق ايشان مورد تأييد دارالقرآن‌الكريم اداره‌كل تبليغات اسلامي استان باشد.

*** مراحل و چرخه :

1-         ثبت نام و برگزاري آزمونهاي ورودي توسط دارالقرآن‌الكريم اداره كل تبليغات اسلامي استان

2- ارسال نتايج قبولشدگان در آزمونهاي ورودي بهمراه سوابق تدريس داوطلبان به سازمان دارالقرآن‌الكريم از طريق شیوه جديد ارسال مدارك كه در صفحه136 آمده است.

3-         بررسي مدارك و صدور شناسه ويژه معلّمين تجربي توسط معاونت آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن‌الكريم

4-    برگزاري آزمونهاي پاياني و ارسال نتايج آن در قالب فرمهاي مربوطه از طريق شیوه جديد ارسال مدارك كه در صفحه 136  آمده است.

5-       صدور گواهينامه معلّمين تجربي و ارسال آن به استانها توسط سازمان دارالقرآ‌ن‌الكريم

 

*** ضوابط

الف  پس از ارسال نتايج آزمونهاي ورودي معلمين تجربي روخواني و روانخواني قرآن كريم توسّط دارالقرآن‌الكريم استان، يك شناسه ويژه معلمين فوق از سوي سازمان دارالقرآن الكريمبه استان مربوطه اعلام مي‌شود و دارالقرآن‌الكريم استان مي‌بايست نتايج آزمونهاي پاياني ايشان  را در قالب فرمهاي ضميمه(فرم نتايج آزمونهاي پاياني و فرم مشخصات فردي)  و در رديفهاي حدّاقل 10 نفره به همراه يك قطعه عكس پشت‌نويسي شده قبولشدگان، جهت صدور گواهينامه به اين  سازمان ارسال نمايد.

ب  آزمون روش تدريس براي اين داوطلبان يكبار برگزار گرديده و فاقد آزمون تجديدي خواهد بود و در صورت عدم كسب حد نصاب نمره در درس مربوطه، مردود بوده و مي‌بايست در دوره حضوري شركت نمايند.

تبصره:  در صورت عدم كسب حدّ نصاب لازم در آزمونهاي كتبي، آزمون تجديدي  از دروس كتبي  بر اساس ضوابط برگزاري آزمون هاي تجديدي كه در انتهاي اين دفترچه موجود مي‌باشد، از ايشان به عمل خواهد آمد.

ج  كلية هزينه‌هاي جاري برگزاري آزمونهاي كتبي ‌و شفاهي برعهده داوطلبان مي‌باشد. 

د  در صورت درخواست داوطلبان مبني بر برگزاري جلسات توجيهي جهت كسب آمادگي لازم براي شركت در آزمون‌ها، برگزاري كلاسهاي توجيهي با تقبّل هزينه‌هاي جاري توسّط ايشان بلامانع‌ است.

 

آزمونهاي پاياني

 

 الف) آزمون كتبي  

 

آزمونهاي كتبي پايان دوره شامل آزمون دروس: 1- فنون معلمي و روانشناسي تربيتي  2- اخلاق و تربيت اسلامي«اخلاق معلمي»  3- آشنايي با علوم قرآني 3- احكام عمومي و احكام قرآني 4- آشنايي با رسم و ضبط قرآن کریم، مي‌باشد كه بصورت تستي  تشريحي برگزار خواهد شد.

نكات مهم در خصوص سوالات آزمون كتبي:

1-   كليـه سـؤالات كتبي آزمـونهـاي پـايـاني می­بایست از بانک سئوالات ارسال شده از سوی معاونت آموزش و پژوهش استخراج شده و پس از بررسی و تأیید مسئول دارالقرآن الکریم استان (از جهت سطح و عدم تکراری بودن سؤالات با دوره­های برگزار شده قبل) نسبت به برگزاری آزمون مربوطه اقدام گردد.

2-      لازم است سؤالات بصورت تستي و تشريحي باشد. (10 نمره تستي و 10 نمره تشريحي)

3-    لازم است پيش از تكثير، سوالات در اختيار معلم دوره جهت بازبيني نهايي قرار داده شود.

ب) آزمونهاي شفاهي :

جهت مطالعه ضوابط كامل برگزاري آزمونهاي شفاهي پاياني به صفحات (19 الي 24 مراجعه فرماييد.)

فعاليت كلاسي :

 باتوجّه به اهميت و تأثير فعّاليت كلاسي و نظم و انضباط (حضور به موقع و عدم غيبت ) در فراگيري دروس مربوط به روش تدريس روخواني و روانخواني قرآن كريم ، اين امكان به مدرّس درس روش تدريس روخواني و روانخواني داده شده است كه حداكثر يك نمره تشويقي به نمره نهايي روش تدريس مخاطباني كه در كلاس فعاليت چشمگير داشته و فاقد هرگونه غيبت موجه و ياغير موجه هستند اضافه نمايند .