چگونگی وحدت مذاهب با توجه به واقعیات امامت در شیعه

اهمیت مسئله امامت، ولایت، خلافت و حکومت اسلامی توسط امام معصوم و منصوب از طرف خداوند و جانشینی رسول گرامی اسلام ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ از آغاز بعثت پیامبر اسلام بر همگان روشن بود و آن حضرت به دستور خداوند که توسط جبرئیل وحی می شد در موارد و مکان های مختلفی جانشینی پس از خود را معین می ساختند به طوری که در آخرین لحظه های عمر پر برکت خویش مردم را در غدیرخم جمع کرده و دستور الهی را بر امامت امیرمؤمنان علی بن ابی طالب بر همه رساند و مسلمانان همه با امامت آن حضرت بیعت نمودند و این شد که مساله امامت و غدیر به عنوان اصلی از اصول اساسی اعتقاد اسلامی شیعیان پایه ریزی گردید.

ادامه مطلب ...