مسابقه ي (( حضرت محمد صلوات ا... عليه و آله، رحمت بي انتها))

در پاسخ به اقدام وقيحانه ي دشمنان اسلام ناب و هتك حرمت به ساحت پاك پيامبر گرامي اسلام (ص)، همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامي ، مسابقه ي نقاشي و دل نوشته با عنوان ((حضرت محمد صلوات ا... عليه و آله ، رحمت بي انتها)) همراه با جوايز نفيس برگزار ميگردد.
از عموم مردم هميشه درصحنه شهرستان لنجان به ويژه دانش آموزان عزيز دعوت ميشود در اين مسابقه و بزرگداشت عظيم شركت نمايند.

دستورالعمل اجرايي مسابقه :


1.    دانش آموزان مقطع ابتدايي با مراجعه به مدارس خود در مسابقه ي رنگ آميزيِ يكي از سه نقاشي شركت نمايند.
2.    دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم با مراجعه به مدارس خود در مسابقه ي ده سوالي و دلنوشته شركت نمايند.
3.    عموم مردم مي توانند از طريق مراجعه به سايت WWW.quranir.ir با دريافت فايلهاي مربوطه ، در
مسابقه ي ده سوالي و دلنوشته شركت نمايند.
4.    بخش آزاد مسابقه: علاقمندان در سنين مختلف مي توانند با ارائه طرح جديد نقاشي در  برگه A4 با موضوع ((حضرت محمد صلوات ا... عليه و آله ، رحمت بي انتها)) در اين مسابقه شركت كرده و به اين صورت عرض ارادت خود را به ساحت پيامبر گرامي اسلام (ص) ابراز نمايند. به برترين اثر هديه اهدا خواهد شد.
5.    زمان شركت در مسابقه : حداكثر تا 22 بهمن بهمن 1393
6.    كليه شركت كنندگان (دانش آموز و عموم مردم) از ساعت 9 تا 10صبح روز چهار شنبه 22 بهمن برگه هاي نقاشي ، پاسخنامه ي ده سؤالي و دل نوشته را در داخل صندوق هاي مستقر در مراسم راهپيمايي واقع در ميدان انقلاب زرين شهر بيندازند.
7.    اسامي نفرات برتر از طريق سايت WWW.quranir.ir اعلام خواهد شد.
8.    مدارس فعال در اين مسابقه ، توسط آموزش و پرورش زرين شهر مورد تشويق قرارمي گيرند.
9.    جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 03152220015 تماس حاصل فرماييد.


مؤسسه فرهنگی راویان فتح شهرستان لنجان –  روابط عمومی شهرداري و شورای اسلامی زرین شهر  -
روابط عمومي مدیریت آموزش و پرورش زرین شهر

زیر مجموعه ها